กิจกรรม "ACSC New Skill 2024" ครั้งที่ ๔

 03

คณะเจ้าหน้าที่ทำงานพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. จัดกิจกรรม "ACSC New Skill 2024" ครั้งที่ ๔ ตามดำริของ พล.อ.ต.พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผบ.รร.สธ.ทอ.ฯ ให้กับข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ รร.สธ.ทอ.ฯ เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ "Police Station" โดยมี น.ท.ยุทธการ  ประเสริฐ อจ.กกศ.รร.สธ.ทอ.ฯ และคณะ เป็นผู้ฝึกสอน เมื่อวันพุธที่ ๘ ก.พ.๖๗ ณ รร.สธ.ทอ.ฯ