กิจกรรม "ACSC New Skill 2024" ครั้งที่ ๓

 47895 0

คณะเจ้าหน้าที่ทำงานพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. จัดกิจกรรม "ACSC New Skill 2024" ครั้งที่ ๓ ตามดำริของ พล.อ.ต.พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผบ.รร.สธ.ทอ.ฯ ให้กับข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ รร.สธ.ทอ.ฯ เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ "Travel" โดยมี น.ท.อิสรา  ถึงอินทร์ หน.ผชอ.กซออ.กรง.สอ.ทอ.(ช่วยปฏิบัติราชการ ผวผ.ฯ) และคณะ เป็นผู้ฝึกสอน เมื่อวันพุธที่ ๓๑ ม.ค.๖๗ ณ รร.สธ.ทอ.ฯ