การศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ กองบิน ๑ จว.นครราชสีมา

 4

น.อ.วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ รอง ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และ นทน.รร.สธ.ทอ.ฯ รุ่นที่ ๖๘ เดินทางไปศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ กองบิน ๑ จว.นครราชสีมา โดย น.อ.กฤษณะ  เปี่ยมศรี ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับ จากนั้น พล.ต.ฉัฐชัย  มีชั้นช่วง เสนาธิการ กองทัพภาคที่ ๒ ได้ให้เกียรติมาบรรยายสรุปภารกิจหน่วยและเปิดโอกาสให้ นทน.ฯ ได้ซักถาม หลังจากนั้น น.อ.กฤษณะ  เปี่ยมศรี ผบ.บน.๑ ได้บรรยายสรุปภารกิจหน่วย เมื่อศุกร์ที่ ๒๖ ม.ค.๖๗