กิจกรรม "ACSC New Skill 2024" ครั้งที่ ๒

 01 1

คณะเจ้าหน้าที่ทำงานพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. จัดกิจกรรม "ACSC New Skill 2024" ครั้งที่ ๒ ตามดำริของ พล.อ.ต.พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผบ.รร.สธ.ทอ.ฯ ให้กับข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ รร.สธ.ทอ.ฯ เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ "Introducing yourself at work" โดยมี น.ท.เพรียวพงศ์  พัฒนวงศ์ และคณะ เป็นผู้ฝึกสอน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ม.ค.๖๗ ณ รร.สธ.ทอ.ฯ