การศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จว.อุดรธานี

 1706157734303 0พล.อ.ต.พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และ นทน.รร.สธ.ทอ.ฯ รุ่นที่ ๖๘ เดินทางไปศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จว.อุดรธานี ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก น.อ.รุ่งโรจน์  สุขุม ผชท.ทอ.ไทย/เวียงจันทน์ บรรยายสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย กับ สปป.ลาว ณ รร.นภาลัย เมื่อวันพุธที่ ๒๔ ม.ค.๖๗