การศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ฝูงบิน ๒๓๗ จังหวัดขอนแก่น และ จังหวัดอุดรธานี

 1706059904753 0

พล.อ.ต.พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และ นทน.รร.สธ.ทอ.ฯ รุ่นที่ ๖๘ เดินทางไปศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ฝูงบิน ๒๓๗ จังหวัดขอนแก่น (น้ำพอง) โดยมี น.อ.สมภูมิ  มูลทองจาด, ผู้บังคับฝูงบิน ๒๓๗ ให้การต้อนรับและเป็นผู้บรรยาย จากนั้นคณะได้เดินทางไป รร.นภาลัย จว.อุดรธานี เพื่อรับฟังบรรยายจาก นายณัฐพงศ์  คำวงศ์ปิน, รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และ ผศ.ว่าที่ร้อยโท ดร.อิสเรศณุชิตภ์  จันทร์ศรี, รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เมื่ออังคารที่ ๒๓ ม.ค.๖๗