การศึกษาภูมิประเทศจังหวัดขอนแก่น

 1705918536287 0

พล.อ.ต.พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และ นทน.รร.สธ.ทอ.ฯ รุ่นที่ ๖๘ เดินทางไปศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ บริษัท ช.ทวี จำกัด (มหาชน) จว.ขอนแก่น โดยมีนายสุรเดช  ทวีแสงสกุลไทย, กรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้การต้อนรับและเป็นผู้บรรยาย เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ ม.ค.๖๗ กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายทหารนักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกำลังอำนาจแห่งชาติด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี และจากนั้นคณะ นทน.ฯ ได้เดินทางไปศึกษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ วัดมหาธาตุแก่นนคร และ หมู่บ้านงูจงอาง เพื่อเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมที่สืบสานมาอย่างยาวนานของชนชาติท้องถิ่นอันเป็นรากฐานของชาวไทยแต่ดั้งเดิม