การศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 1705829875653 0

พล.อ.ต.พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และ นทน.รร.สธ.ทอ.ฯ รุ่นที่ ๖๘ เดินทางไปศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ อุทยานปราสาทหินพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 ม.ค.67 กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายทหารนักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย อันเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของวัฒนธรรม อันเป็นหนึ่งในกำลังอำนาจที่ขับเคลื่อนประเทศ