กิจกรรม "ACSC New Skill 2024" ครั้งที่ ๑

 01 1

คณะเจ้าหน้าที่ทำงานพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. จัดกิจกรรม "ACSC New Skill 2024" ครั้งที่ ๑ ตามดำริของ พล.อ.ต.พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผบ.รร.สธ.ทอ.ฯ ให้กับข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ รร.สธ.ทอ.ฯ เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ "At the Restaurant Conversation" โดยมี น.ท.ภาณุพงษ์  กลิ่นเฟื่อง ประจำ ยศ.ทอ.(ช่วยปฏิบัติราชการ รร.สธ.ทอ.ฯ) และคณะ เป็นผู้ฝึกสอน เมื่อวันพุธที่ ๑๗ ม.ค.๖๗ ณ รร.สธ.ทอ.ฯ