กิจกรรม "ACSC Party สังสรรค์ชาวฟ้า รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ."

 01 12

พล.อ.ต.พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการ รร.สธ.ทอ.ฯ ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ "ACSC Party สังสรรค์ชาวฟ้า รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ." และ "กิจกรรมวันคล้ายวันเกิดของผู้ที่เกิดในเดือน ม.ค" เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ ม.ค.๖๗ ณ รร.สธ.ทอ.ฯ ในโอกาสนี้ ผบ.รร.สธ.ทอ.ฯ ได้มอบโอวาท และกล่าวอวยพรปีใหม่ ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง รร.สธ.ทอ.ฯ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ตอบสนองนโยบาย ๔ สุข ของ ยศ.ทอ. เป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป