กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๗

 1140805 0

พล.อ.ต.พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์, นทน.รร.สธ.ทอ.ฯ รุ่นที่ ๖๘ และข้าราชการ รร.สธ.ทอ.ฯ จัดกิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ณ ลานรวมพล หน้าอาคาร บก.รร.สธ.ทอ. โดยประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์, การให้โอวาทและให้พรปีใหม่ของ ผบ.รร.สธ.ทอ.ฯ และการอบรมนิรภัย เมื่อพุธที่ ๒๗ ธ.ค.๖๖

กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และปลูกฝังจิตสำนึกด้านนิรภัยก่อนวันหยุดยาวช่วงเทศกาลสันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๗