การศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือ ณ จว.เชียงใหม่

 1136302 0

พล.อ.ต.พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และ นทน.รร.สธ.ทอ.ฯ รุ่นที่ ๖๘ เดินทางไปศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือ ณ จว.เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นายศักดาวุธ  ศักดิ์เศรษฐ์ หัวหน้าสำนักงาน จว.เชียงใหม่ และ นายพัลลภ  แซ่จิว รองประธานกรรมการหอการค้า จว.เชียงใหม่ เป็นผู้บรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับการบริการจัดการ การปกครอง ระบบเศรษฐกิจ การค้าขาย และการบริการของ จว.เชียงใหม่ เมื่อศุกร์ที่ ๒๒ ธ.ค.๖๖ ณ รร.คุ้มภูคำ ซึ่งกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายทหารนักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกำลังอำนาจแห่งชาติด้านการปกครองและเศรษฐกิจ