การศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือ ณ บน.๔๑ และหอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่

 01 0

พล.อ.ต.พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และ นทน.รร.สธ.ทอ.ฯ รุ่นที่ ๖๘ เดินทางไปศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือ ณ บน.๔๑ โดยมี น.อ.จาริต  มังคละศิริ รอง ผบ.บน.๔๑ ให้การต้อนรับและเป็นผู้บรรยายสรุป เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธ.ค.๖๖ กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายทหารนักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกำลังอำนาจแห่งชาติด้านการทหาร

ส่วน นทน.ฯ ทอ.มิตรประเทศ เข้าเยี่ยมชมหอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ เพื่อศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของท้องถิ่น สร้างความเข้าใจในรากฐานประวัติความเป็นมาของเมืองเชียงใหม่