การศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือ ณ จว.เชียงใหม่

 1133469 0

พล.อ.ต.พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.นำคณะอาจารย์ และ นทน.รร.สธ.ทอ.ฯ รุ่นที่ ๖๘ เดินทางไปศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือ โดยมี ผช.ศ.ดร.ชาย  รังสิยากูล ผอ.ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้บรรยาย ในหัวข้อ "เมืองอัจฉริยะต้นแบบ" รวมทั้งได้ศึกษาดูงานที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ โดยมี ดร.ศรัณย์  โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ให้การต้อนรับและเป็นผู้บรรยาย เมื่อพุธที่ ๒๐ ธ.ค.๖๖

กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายทหารนักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกำลังอำนาจแห่งชาติด้านความวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี