การศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือ ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จว.ลำปาง

 1133458 0

พล.อ.ต.พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และ นทน.รร.สธ.ทอ.ฯ รุ่นที่ ๖๘ เดินทางไปศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือ ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จว.ลำปาง โดยมี นายสุรเดช  ทองใบ หัวหน้ากองการผลิต ๒ ให้การต้อนรับและเป็นผู้บรรยาย เมื่ออังคารที่ ๑๙ ธ.ค.๖๖

กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายทหารนักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกำลังอำนาจแห่งชาติด้านความมั่นคงทางพลังงาน