การศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือ ณ กองกำลังนเรศวร และด่านศุลกากร

 s 26075429 0

พล.อ.ต.พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และ นทน.รร.สธ.ทอ.ฯ รุ่นที่ ๖๘ เดินทางไปศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือ ณ กองกำลังนเรศวร และด่านศุลกากร อ.แม่สอด จ.ตาก โดยมี พล.ต.ณรงค์ฤทธิ  ปาณิกบุตร ผบ.กกล.นเรศวร และ นายพีระวัฒน์ ปริยวงศ์กรกุล นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ให้การต้อนรับและเป็นผู้บรรยาย เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ ธ.ค.๖๖

กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายทหารนักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกำลังอำนาจแห่งชาติด้านการทหาร และด้านเศรษฐกิจ