ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.มอบสลากบำรุงสภากาชาดไทย ทอ.ปี ๒๕๖๖

s 7872544 0 

พล.อ.ต.พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. มอบสลากบำรุงสภากาชาดไทย ทอ.ปี ๒๕๖๖ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการ และพนักงานราชการ สังกัด รร.สธ.ทอ.ฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ ธ.ค.๖๖ ณ บก.รร.สธ.ทอ.ฯ