รับฟังแนวทางปฏิบัติต่อ พรบ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.๒๕๖๕

 01

พล.อ.ต.พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. ร่วมกับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ รับชมการถ่ายทอดสัญญาณการเข้าร่วมรับฟังแนวทางปฏิบัติต่อ พรบ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ ธ.ค.๖๖ ณ ห้องประชุม รร.สธ.ทอ.ฯ