รับฟังนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

 01 1

พล.อ.ต พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. ร่วมกับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ รับชมการถ่ายทอดสัญญาณการเข้าร่วมรับฟังการประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ ธ.ค.๖๖ ณ ห้องประชุม รร.สธ.ทอ.ฯ