กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ชาว ยศ.พัฒนาชุมชน ทำดีถวายพ่อ”

 01

พล.อ.ต.พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ชาว ยศ.พัฒนาชุมชน ทำดีถวายพ่อ” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “วันพ่อแห่งชาติ” ในวันอังคารที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยมี พล.อ.ท.เสกสัณน์  ไชยมาตย์ จก.ยศ.ทอ. เป็นประธานกิจกรรมฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พื้นที่สาธารณะรอบ ๆ ยศ.ทอ. เมื่อวันพุธที่ ๖ ธ.ค.๖๖