การบรรยายพิเศษ เรื่อง "การวางแผนปฏิบัติราชการ"

 s 72654936 0

พล.อ.ต.พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. ให้การต้อนรับ พล.อ.อ.อดิศร  อุณหเลขกะ เนื่องในโอกาสให้เกียรติเป็นผู้บรรยายหัวข้อ “การวางแผนปฏิบัติราชการ" ให้กับ นทน.รร.สธ.ทอ.ฯ รุ่นที่ ๖๘ โดยการบรรยายครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายทหารนักเรียนได้รับความรู้การวางแผนปฏิบัติราชการ เมื่อวันพุธที่ ๖ ธ.ค.๖๖ ณ ห้องบรรยาย รร.สธ.ทอ.ฯ