กิจกรรมร่วมเดินออกกำลังกาย ยศ.ทอ.

 line album 30112023 1

พล.อ.ต.พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. เข้าร่วมกิจกรรมร่วมเดินออกกำลังกายกับท่าน จก.ยศ.ทอ. โดยมี พล.อ.ท.เสกสัณน์  ไชยมาตย์ จก.ยศ.ทอ. เป็นประธาน เมื่อวันพุธที่ ๒๙ ธ.ค.๖๖ ณ รร.จอ.ยศ.ทอ.