พิธีเปิดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี

 s 3317798 0

น.อ.วรพจน์ เขียวสมบูรณ์ รอง ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.นำคณะอาจารย์ และ นทน.รร.สธ.ทอ.ฯ รุ่นที่ ๖๘ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พ.ย.๖๖ ณ สนามใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาล จว.ลพบุรี โดยมี นายสุทิน คลังแสง รมว.กห.เป็นประธาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นทน.ฯ ได้รับทราบ และเข้าใจถึงขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจของ ทอ.เพื่อความมั่นคงและการบรรเทาสาธารณภัย ในงานมีการสาธิตการตอบโต้ทางอากาศ, การบินลาดตระเวนถ่ายภาพทางอากาศ ประกอบกำลังกับ บ.ประเภท UAV, การกดดันการป้องกันภัยทางอากาศของข้าศึก, การสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด, การควบคุมไฟป่า, การค้นหาช่วยชีวิต และการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ