การสังเกตการณ์การฝึกทางทหาร ครั้งที่ ๑

 001 16

พล.อ.ต.พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์และ นทน.รร.สธ.ทอ.ฯ รุ่นที่ ๖๘ เดินทางไปสังเกตการณ์การฝึกทางทหาร ครั้งที่ ๑ ณ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จว.ลพบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายทหารนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศเข้าใจถึงขีดความสามารถและข้อจำกัดของกำลังทางบก และสามารถวางแผนทางทหารร่วมกับกำลังทางบกได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเข้ารับฟังบรรยายและสาธิตการปฏิบัติการทางทหารประกอบด้วย การกระโดดร่ม, การสนับสนุนการรบทางอากาศโดยใกล้ชิดและการปฏิบัติการช่วยเหลือตัวประกันทางน้ำ หลังจากนั้นได้นำคณะฯ เดืนทางไปสนามยิงปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ศูนย์การบินทหารบก จว.ลพบุรี เพื่อชมการสาธิตการสนับสนุนการรบโดยการยิงปืนใหญ่ด้วยกระสุนจริง และสาธิตยุทโธปกรณ์จากศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร และในวันถัดไปได้พาคณะฯ เดินทางไป บน.๒ เพื่อรับฟังบรรยายสรุปทางทหารและสาธิตการบินค้นหาและช่วยชีวิต หลังจากนั้นได้เดินทางไปสนามยิงปืนใหญ่รถถัง ศูนย์การทหารม้า จว.ลพบุรี เพื่อชมการสาธิตการยิงปืนใหญ่รถถังและการประกอบกำลังหมวดรถถัง ทางยุทธวิธี ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ พ.ย.๖๖