“เสธ.สัมพันธ์” ปี ๒๕๖๕

 

S 9576573

ร่วมส่งกำลังใจให้ นายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ โรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ “เสธ.สัมพันธ์” ปี ๖๕

โดย
          - นายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๖
          - นายทหารนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ ๑๐๐
          - นายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ ๘๒
          - นายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการร่วม รุ่นที่ ๓

กิจกรรม
          ๑. กิจกรรมเสวนาสัมมนาวิชาการ
          ๒. กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์
                - กีฬากอล์ฟ
                - กีฬาฟุตบอล
                - กีฬาบาสเกตบอล
                - กีฬาแบดมินตัน

ในวันที่ ๒๐ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘๓๐ ถึง ๑๖๓๐ ณ หอประชุมกองทัพอากาศ (ทองใหญ่) และ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์)