RTAF Insider EP.13 : การพัฒนาหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ และนักเรียน เสธ.ทอ. หญิง รุ่นแรก
..............................


⭐️Link: https://youtu.be/-FHJeQgPxCc
..............................
⭐️ใน Ep.นี้ เรามาพบกับ "การพัฒนาหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ" กับความเท่าเทียมกันระหว่าง ผู้ชายและผู้หญิง ในสังคมของการเป็นผู้บังคับบัญชาที่เข้มแข็งร่วมกันในอนาคต รวมถึงความร่วมมือระหว่างเหล่าทัพและมิตรประเทศในหลักสูตรที่สำคัญทางทหาร สำหรับในปีนี้กองทัพอากาศได้เปิดรับ นายทหารนักเรียนหญิงคนแรก จาก USAF มาร่วมในหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 67 และนายทหารนักเรียนหญิงอีก 5 คน จากหลายสายงาน เพื่อเข้ามาร่วมกันพัฒนาหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศให้มีความหลากหลายและเป็นมาตรฐานเทียบเท่าสากลมากยิ่งขึ้นในอนาคต

ตอนนี้เป็นเพียงการแนะนำตัวของพวกเขาเหล่านี้เท่านั้นนะคะ ยังมีอีกหลายกิจกรรมจากพวกเขาที่น่าสนใจ ตลอดหลักสูตรจนถึงกันยายน 2566 นี้เลยค่ะ เชิญติดตามชมกิจกรรมต่างๆ ของกองทัพอากาศกันต่อกับ RTAF Insider EP. ถัดไปนะคะ