การบรรยาย เรื่อง "พันธกิจของฝ่ายอำนวยการ"

 s 274006065

พล.อ.ต.พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. ให้การต้อนรับ พล.อ.ต.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผอ.สนผ.ยก.ทอ. เนื่องในโอกาสมาบรรยายในหัวข้อ “พันธกิจของฝ่ายอำนวยการ" ให้กับ นทน.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.รุ่นที่ ๖๗ เพื่อให้ นทน.รร.สธ.ทอ.ฯ ทราบและเข้าใจถึงพันธกิจฝ่ายอำนวยการด้านยุทธการ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ พ.ค.๖๖ ณ ห้องบรรยาย รร.สธ.ทอ.ฯ