การศึกษาดูงานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ

s 273793141 น.อ.วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ รอง ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และ นทน.รร.สธ.ทอ.ฯ รุ่นที่ ๖๗ ไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ (ศปก.ทอ.) โดยมี พล.อ.ต.วชิระพล  เมืองน้อย ผอ.สยฝ.ยก.ทอ. ให้การต้อนรับ เมื่อวันพุธที่ ๓ พ.ค.๖๖