กิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

 295638

พล.อ.ต.พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. มอบหมายให้ น.ท.พิพัฒน์  สถิตย์กุล หน.ผธก.รร.สธ.ทอ.ฯ ร่วมกับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ รร.สธ.ทอ.ฯ ปฏิบัติกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" บริเวณถนนด้านหน้าอาคารบรรยาย รร.สธ.ทอ.ฯ เมื่อวันอังคารที่ ๒ พ.ค.๖๖ ณ รร.สธ.ทอ.ฯ