การแถลงผลงานต่อเจ้าของปัญหา บฝ."จักรพงษ์" การฝึกงานในหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ

s 273743882 

พล.อ.ต.พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. เป็นประธานในการแถลงผลงานต่อเจ้าของปัญหา บฝ."จักรพงษ์" การฝึกงานในหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ ของ นทน.รร.สธ.ทอ.ฯ รุ่นที่ ๖๗ ในวันที่ ๑ พ.ค.๖๖ ณ ห้องบรรยาย รร.สธ.ทอ.ฯ