การสอบความก้าวหน้าเอกสารวิจัยส่วนบุคคล

 s 22462489

พล.อ.ต.พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. พร้อมด้วยคณะอาจารย์ รร.สธ.ทอ.ฯ เป็นกรรมการสอบความก้าวหน้าเอกสารวิจัยส่วนบุคคลของ นทน.รร.สธ.ทอ.ฯ รุ่นที่ ๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ เม.ย..๖๖ ณ ห้องสัมมนา รร.สธ.ทอ.ฯ