การศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ

 s 10453017

การศึกษาดูงานของ นทน.รร.สธ.ทอ.ฯ มิตรประเทศ รุ่นที่ ๖๗ ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ เม.ย.๖๖