การศึกษาดูงานศูนย์ยุทธการทางอากาศ

s 273383466น.อ.วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ รอง ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และ นทน.รร.สธ.ทอ.ฯ รุ่นที่ ๖๗ ไปศึกษาดูงานที่ศูนย์ยุทธการทางอากาศ (ศยอ.ทอ.) โดยมี น.อ.ภานุ  แก้วอำไพ รอง ผบ.ศปอ.คปอ. ให้การต้อนรับ เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ เม.ย.๖๖