พิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอรับพรผู้บังคับบัญชา สืบสานประเพณีสงกรานต์ ๒๕๖๖

 s 37707832

พล.อ.ต.พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. เป็นประธานในงานพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอรับพรผู้บังคับบัญชา สืบสานประเพณีสงกรานต์ ๒๕๖๖ โดยมี คณะอาจารย์ นทน.รร.สธ.ทอ.ฯ รุ่นที่ ๖๗ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ รร.สธ.ทอ.ฯ เข้าร่วมพิธีฯ เพื่อสืบสาร อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยอันดีงามให้ดำรงสืบไป เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ เม.ย.๖๖