พิธีฟังสาร ผบ.ทอ.เนื่องในวันกองทัพอากาศ

s 273211458 

พล.อ.ต.พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. เป็นประธานในพิธีฟังสารของผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมี นทน.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.รุ่นที่ ๖๗ เข้าร่วมพิธี เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ เม.ย.๖๖ ณ ห้องบรรยาย รร.สธ.ทอ.ฯ