การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ครั้งที่ ๒

 s 273178680

พล.อ.ต.พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. ให้โอวาทกับ นทน.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. รุ่นที่ ๖๗ ก่อนการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ครั้งที่ ๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ เม.ย.๖๖ ณ สนามกีฬาจันทรุเบกษา ทอ.