กิจกรรม “Big Cleaning”

 line album 27

ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. ปฏิบัติกิจกรรม “Big Cleaning” เพื่อการพัฒนาหน่วยตามแนวทางการดำเนินกิจกรรม ๕ ส. และเนื่องในวันที่ระลึกกองทัพอากาศและวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๖๖ เมื่อวันพุธที่ ๕ เม.ย.๖๖ ณ รร.สธ.ทอ.ฯ