พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

 784364

พล.อ.ต.พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.พร้อมด้วย คณะอาจารย์ รร.สธ.ทอ.ฯ และ นทน.รร.สธ.ทอ.ฯ รุ่นที่ ๖๖ จำนวน ๑๑๖ คน เข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ เม.ย.๖๖ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา