กิจกรรมการแข่งขันกีฬากอล์ฟ "BEST SHOT"

 dji 0129

พลอากาศตรี พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. เป็นประธานกิจกรรมการแข่งขันกีฬากอล์ฟ "BEST SHOT" พร้อมด้วยคณาจารย์ และ นทน.รร.สธ.ทอ.ฯ รุ่นที่ ๖๗ เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะและเรียนรู้มารยาทในการเล่นกีฬากอล์ฟในสนามแข่งขัน และส่งเสริมให้ นทน.ฯ ได้ฝึกการวางแผนและปฏิบัติงานร่วมกัน เมื่อวันพุธ ที่ ๒๒ มี.ค.๖๖ ณ สนามกอล์ฟ ธูปะเตมีย์