การต้อนรับคณะทำงานตรวจสอบและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ยศ.ทอ.

 385484

น.อ.วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ รอง ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.ให้การต้อนรับคณะทำงานตรวจสอบและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ยศ.ทอ. เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ มี.ค.๖๖ เวลา ๑๐๐๐ ณ ห้องประชุม รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.