การบรรยาย เรื่อง "การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ"

 001 16

น.อ.วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ รอง ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.พร้อมด้วย นทน.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.รุ่นที่ ๖๗ และข้าราชการ/ลูกจ้าง สังกัด รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. เข้าร่วมกิจกรรม "การฝึกใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automatic External Defibrillator : AED)" ตามดำริของ พล.อ.ต.พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.เพื่อสร้างการรับรู้และสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมทั้งฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในผู้ใหญ่ โดยมี นทน.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.รุ่นที่ ๖๗ (เหล่าแพทย์) เป็นวิทยากร เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ มี.ค.๖๖, ๑๓๐๐-๑๕๐๐ ณ ห้องบรรยาย รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.

รายชื่อวิทยากร นทน.รร.สธ.ทอ.ฯ ทีมแพทย์ รุ่นที่ ๖๗ ดังนี้
     ๑.  น.ท.นาวี  เนาวประ
     ๒.  น.ต.วรากร  จ่าแสนชื่น
     ๓.  น.ท.หญิง พัชสริยา  โปร่งจันทึก
     ๕.  น.ท.เอกพุฒิ  อิทธิระวิวงศ์