กิจกรรม "English Language on every Tuesday and Sharing funny tips with DS" ครั้งที่ ๕

 165251

คณะเจ้าหน้าที่ทำงานพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. จัดกิจกรรม "English Language on every Tuesday and Sharing funny tips with DS" ครั้งที่ ๕ ตามดำริของ พล.อ.ต.พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผบ.รร.สธ.ทอ.ฯ ให้กับข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ รร.สธ.ทอ.ฯ เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ โดยมี น.ต.พลภัทร  สุขวรัตน์ รอง หน.ผวผ.รร.สธ.ทอ.ฯ เป็นผู้ฝึกสอน เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ มี.ค.๖๖ ณ รร.สธ.ทอ.ฯ