การบรรยาย เรื่อง "ประวัติศาสตร์สงครามทางอากาศของกองทัพอากาศ"

 s 79585282

พล.อ.ต.พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.พร้อมด้วย น.อ.ยุทธศักดิ์  พูลสุวรรณ รอง เสธ.ยศ.ทอ. และ น.อ.วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ รอง.ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.ให้การต้อนรับ พล.อ.อ.ศักดิ์พินิต  พร้อมเทพ เนื่องในโอกาสมาบรรยายในหัวข้อ "ประวัติศาสตร์สงครามทางอากาศของกองทัพอากาศ" ให้กับ นทน.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.รุ่นที่ ๖๗ เพื่อให้ นทน.รร.สธ.ทอ.ฯ ทราบถึงประวัติความเป็นมา และความสำคัญของกองทัพอากาศ รวมทั้งประวัติของพระบิดากองทัพอากาศ เมื่อวันพุธที่ ๑ มี.ค.๖๖ ณ ห้องบรรยาย รร.สธ.ทอ.ฯ