การบรรยาย เรื่อง "การปฏิบัติการทางไซเบอร์"

 s 79609861

พล.อ.ต.พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. มอบหมายให้ น.อ.วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ รอง.ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ พล.อ.ต.สมพร  ร่มพยอม ผอ.ศซบ.ทอ. เนื่องในโอกาสมาบรรยายในหัวข้อ “การปฏิบัติการทางไซเบอร์" ให้กับ นทน.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.รุ่นที่ ๖๗ เพื่อให้ นทน.รร.สธ.ทอ.ฯ ทราบถึงแนวคิดและการปฏิบัติการไซเบอร์สากล และการปฏิบัติการไซเบอร์ ทอ. รวมถึงตระหนักถึงภัยคุกคามจากขีดความสามารถของเครื่องมือไซเบอร์ ที่อาจส่งผลกระทบต่อมิติการรบทั้งกำลังทางบก ทางทะเล ทางอากาศ และทางอวกาศ เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ ก.พ.๖๖ ณ ห้องบรรยาย รร.สธ.ทอ.ฯ