การนำเสนอความก้าวหน้า ครั้งที่ ๒ บฝ.๔/๑-๓ "จักรพงษ์" การฝึกงานในหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ

 239602

พล.อ.ต.พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. เป็นประธานการนำเสนอความก้าวหน้า ครั้งที่ ๒ บฝ.๔/๑-๓ "จักรพงษ์" การฝึกงานในหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ ของ นทน.รร.สธ.ทอ.ฯ รุ่นที่ ๖๗ ในวันที่ ๒๑ - ๒๓ ก.พ.๖๖ ณ ห้องประชุม รร.สธ.ทอ.ฯ