การบรรยาย เรื่อง "ระบบบัญชาการและควบคุม"

 s 78807044

พล.อ.ต.พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.พร้อมด้วย น.อ.วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ รอง.ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.ให้การต้อนรับ พล.อ.ต.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผอ.สนฝ.ยก.ทอ. เนื่องในโอกาสมาบรรยายในหัวข้อ “ระบบบัญชาการและควบคุม” ให้กับ นทน.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.รุ่นที่ ๖๗ เพื่อให้ นทน.รร.สธ.ทอ.ฯ ทราบถึงกระบวนการในการเตรียมกำลังและใช้กำลังทางอากาศโดยใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ก.พ.๖๖ ณ ห้องบรรยาย รร.สธ.ทอ.ฯ