กิจกรรม "English Language on every Tuesday and Sharing funny tips with DS" ครั้งที่ ๔

line album acscs engclub  

คณะเจ้าหน้าที่ทำงานพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. จัดกิจกรรม "English Language on every Tuesday and Sharing funny tips with DS" ครั้งที่ ๔ ตามดำริของ พล.อ.ต.พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผบ.รร.สธ.ทอ.ฯ ให้กับข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ รร.สธ.ทอ.ฯ เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ โดยมี น.ต.รัฐวิชญ์  เปรมปรี รรก.อจ.กกศ.รร.สธ.ทอ.ฯ เป็นผู้ฝึกสอน เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ ก.พ.๖๖ ณ รร.สธ.ทอ.ฯ