การบรรยาย เรื่อง "ประวัติศาสตร์สงครามกองทัพอากาศ"

 s 34857010

พล.อ.ต.พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.พร้อมด้วย น.อ.วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ รอง.ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.ให้การต้อนรับ พล.อ.ท.เสกสรร  คันธา จก.ยก.ทอ.เนื่องในโอกาสมาบรรยายในหัวข้อ “ประวัติศาสตร์สงครามกองทัพอากาศ” ให้กับ นทน.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.รุ่นที่ ๖๗ เพื่อให้ นทน.รร.สธ.ทอ.ฯ ทราบถึงประวัติความเป็นมา และความสำคัญของกองทัพอากาศ รวมทั้งประวัติของพระบิดากองทัพอากาศ เมื่อวันพุธที่ ๑๕ ก.พ.๖๖ ณ ห้องบรรยาย รร.สธ.ทอ.ฯ