กิจกรรม “Big Cleaning”

 479445

ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ปฏิบัติกิจกรรม “Big Cleaning” เพื่อเตรียมการต้อนรับ ​​​พลอากาศเอก ณรงค์  อินทชาติ​ เสนาธิการทหารอากาศ ในโอกาสให้เกียรติเป็นผู้บรรยายวิชา "นโยบายกองทัพอากาศ" ให้กับนายทหารนักเรียน โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.