กิจกรรม "English Language on every Tuesday and Sharing funny tips with DS" ครั้งที่ ๒

 line album acscs engclub 52

คณะเจ้าหน้าที่ทำงานพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. จัดกิจกรรม "English Language on every Tuesday and Sharing funny tips with DS" ครั้งที่ ๒ ตามดำริของ พล.อ.ต.พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผบ.รร.สธ.ทอ.ฯ ให้กับข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ รร.สธ.ทอ.ฯ เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ โดยมี น.อ.ณฐพงศ์  ตาละลักษมณ์ รอง ผอ.กกศ.รร.สธ.ทอ.ฯ และ น.ท.ณัฐ  เกาะม่วงหมู่ อาจารย์ กกศ.รร.สธ.ทอ.ฯ เป็นผู้ฝึกสอน เมื่อวันพุธที่ ๑ ก.พ.๖๖ ณ รร.สธ.ทอ.ฯ